Kancelaria Adwokacka

dr Paulina Krakowiak

Adwokat dr Paulina Krakowiak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Cergy-Pontoise we Francji (LL.M. w zakresie prawa francuskiego i europejskiego). Ukończyła kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Chicago-Kent College of Law i Uniwersytet Gdański.

Pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.  Jest autorką pracy doktorskiej zatytułowanej  „Kontratypy wobec zakazu dyskryminacji w prawie  pracy”, której promotorem był prof. dr hab. Jakub Stelina.

Adw. dr Paulina  Krakowiak zdobywała  doświadczenie w trójmiejskich i paryskich kancelariach. Zagraniczne praktyki pozwoliły jej na zgłębianie tematyki szeroko rozumianego prawa handlowego (instrumentów finansowych MiFID, umów franchisingowych). W swojej pracy  zawodowej  wiele  uwagi  poświęca sprawom z zakresu prawa karnego, jak również procesom cywilnym. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Prowadzi obsługę prawną klientów również w języku angielskim i francuskim.

Zakres usług

PRAWO CYWILNE

odszkodowania, zadośćuczynienia z OC i AC, za błędy medyczne,
dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji,
reprezentacja dłużników w sprawach przeciwko podmiotom skupującym wierzytelności,
sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
przygotowywanie umów dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

roszczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy
(przywrócenie do pracy, odszkodowanie, etc.)
odszkodowania z tytułu dyskryminacji, mobbingu, wypadku przy pracy,
świadczenia rentowe (np. renta z tytułu niezdolności do pracy)
i emerytalne (np. prawo do emerytury w warunkach szczególnych)

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

rozwód, alimenty, ustalenie i egzekwowanie kontaktów, etc.

PRAWO SPADKOWE

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, etc.

PRAWO KARNE, KARNOSKARBOWE, WYKROCZEŃ

reprezentacja oskarżonych, pokrzywdzonych w postępowaniu
przygotowawczym, sądowym

PRAWO KARNE WYKONAWCZE

wyrok łączny, wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, etc.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

reprezentacja przed organami administracji publicznej

cennik

kwoty netto w polskiej walucie PLN

Nowości Prawne
dr Pauliny Krakowiak

kancelaria adwokacka

dr Paulina Krakowiak